ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Słowacja

Lista Kafelki

W sprzedaży
Data wydania

stolica:Bratysł‚awa;gl_miasta:Bratysł‚awa, Koszyce, Preszów, Nitra, Poprad, Bań„ska Bystrzyca, Żylina, Dolny Kubin, Czadca;graniczy_z:Wę™gry, Austria, Czechy, Polska, Ukraina;powierzchnia:49 035 km2;ludnosc:5 463 000;waluta:euro