ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Białoruś

Lista Kafelki

W sprzedaży
Data wydania

stolica:Mińsk;gl_miasta:Mińsk, Homel, Grodno, Witebsk, Mohylew, Bobrujsk, Brześć nad Bugiem, Baranowicze, Borysów, Pińsk, Orsza, Nowopołock, Mozyrz, Lida, Mołodeczno.;graniczy_z:Ukraina, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja;powierzchnia:207 600 km2;ludnosc:9 648 000;waluta:rubel białoruski