Białoruś

Nazwa:
Białoruś
Stolica:
Mińsk
Główne miasta:
Mińsk, Homel, Grodno, Witebsk, Mohylew, Bobrujsk, Brześć nad Bugiem, Baranowicze, Borysów, Pińsk, Orsza, Nowopołock, Mozyrz, Lida, Mołodeczno.
Graniczy z...
Ukraina, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja
Obszar
207 600 km2
Ludność:
9 648 000
Waluta:
rubel białoruski

Indeks destynacji