ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Monika Kuhnke - ebooki

Lista Kafelki

Wszystkie
Data wydania

dr Monika Kuhnke – historyk sztuki, prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, od lat 90. zaangażowana w rewindykację do Polski dzieł sztuki i pamiątek historycznych wywiezionych w okresie II wojny światowej; autorka kilkudziesięciu artykułów oraz publikacji dotyczących problematyki strat wojennych. Była zastępca pełnomocnika ministra spraw zagranicznych do spraw restytucji dóbr kultury.

Tytuły autora: Monika Kuhnke dostępne w księgarni Bezdroża