ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego - ebooki

Lista Kafelki

W sprzedaży
Najczęściej kupowane

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego - ebooki

Jesteśmy jednym z najważniejszych polskich wydawnictw naukowych o zasięgu międzynarodowym.

Naszą misją jest rozpowszechnianie polskich osiągnięć naukowych na całym świecie, a także udostępnianie naukowcom i studentom w Polsce wysokiej jakości treści naukowych i dydaktycznych, z zachowaniem najwyższego poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych publikacji.

Jesteśmy przekonani, że wykorzystanie nowych technologii cyfrowych stanowi szansę rozwoju polskiej nauki i umożliwia przekazywanie jej treści szerokim kręgom odbiorców.

Jednym z priorytetów naszego wydawnictwa jest publikowanie wersji elektronicznych książek i czasopism, aktywna ich dystrybucja w międzynarodowych sieciach sprzedaży oraz zapewnienie ich obecności w najważniejszych naukowych bazach danych na świecie.