ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Fundacja Prodoteo - ebooki

Lista Kafelki

Wszystkie
Najczęściej kupowane

Fundacja Prodoteo - ebooki Nazwa naszej Fundacji PRODOTEO pochodzi od pierwszych liter słów: Pismo (Święte) , Rodzina i Dobroczynność. Określenie TEO odnosi się do Trójosobowego Boga wyznawanego przez chrześcijan różnych denominacji. On jest Tym, który nadaje sens naszemu życiu i działaniom. Misją naszej fundacji jest oddanie chwały Bogu poprzez praktyczną pomoc zainteresowanym osobom na trzech zasadniczych płaszczyznach naszej aktywności. Po pierwsze chcemy pomagać chętnym w poznawaniu Boga i rozwoju duchowym poprzez popularyzację znajomości Pisma Świętego, które jak wierzymy, jest natchnionym Słowem Bożym. Po drugie chcemy promować rodzinę i zasady życia rodzinnego, przez odwolywanie się do istoty natury człowieka, jego powołania i przeznaczenia w świetle Pisma Świętego. Po trzecie chcemy podążać za wciąż aktualnym wezwaniem Jezusa Chrystusa do praktycznej miłości bliźniego, przez działalność charytatywną z uwzględnieniem duchowego wymiaru osób potrzebujących. We wszystkich tych dziedzinach działamy poprzez organizowanie i prowadzenie spotkań, konferencji, seminariów , warsztatów, rekolekcji oraz grup dyskusyjnych i grup wsparcia, a także poprzez publikację książek – głównie o tematyce apologetycznej i odnoszącej się do życia rodzinnego. Chcemy też korzystać ze współczesnych , medialnych form komunikacji. Chcemy, by we wszystkich tych działaniach Bóg był otoczony chwała, a ludzie odnieśli z nich realny pożytek dla swojego życia.