Współpraca z Wydawnictwem Bezdroża

Wszystkie osoby zainteresowane współpracą z Wydawnictwem Bezdroża proszone są o przysyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: redakcja@bezdroza.pl. Współpraca może dotyczyć autorstwa przewodników, prac redakcyjnych, graficznych, kartograficznych, DTP.