ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Zgarnij Magazyn Outdoor GRATIS! - Regulamin

TOP tytuł w super cenie » 50% taniej

Regulamin promocji „Zgarnij Magazyn Outdoor GRATIS!”

§1 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Zgarnij Magazyn Outdoor GRATIS!” jest Helion.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000389545, NIP 631-263-62-54, Regon 241989027, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Akcja promocyjna obowiązuje w sklepie internetowym pod adresem: www.bezdroza.pl (dalej: „Sklep internetowy”).

§2 1. Akcja promocyjna trwa od 24.08.2023 r. do 30.09.2023 r. do godz. 23:59.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia akcji promocyjnej (np. z powodu wyczerpania stanów magazynowych).

§3 1. Akcja promocyjna przeznaczona jest dla wszystkich, którzy w okresie promocyjnym dokonali zakupu książek drukowanych w Sklepie internetowym www.bezdroza.pl z oferty Grupy Helion (marki: Bezdroża, Helion, Onepress, Sensus, Dla Bystrzaków, Septem, Editio) za kwotę powyżej 70 zł.

2. Produkt gratisowy, tj. czasopismo Magazyn Outdoor zostanie dołączony do 300 pierwszych zamówień dokonanych w czasie trwania promocji.

3. Uczestnik promocji nie może otrzymać więcej niż jednej sztuki produktu gratisowego, nawet jeżeli kwota końcowa zamówienia stanowi wielokrotność kwoty 70 zł.

4. Promocja nie dotyczy zamówień na publikacje w formacie cyfrowym: ebooki i audiobooki.

5. Klient, na etapie uzupełniania danych adresowych podczas składania zamówienia może wskazać w polu ,,Korespondencja dodatkowa”, że nie chce otrzymać Produktu gratisowego.

§4 1. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

2. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Pozostałe kwestie, w tym zasady zakładania konta w księgarni, określa regulamin zakupów w Sklepie internetowym.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 24.08.2023 r.