APLIKACJA MOBILNANEW
ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Kod odpowiedzialnej podróży

TOP tytuł w super cenie » 50% taniej


Propagując zasady odpowiedzialnego podróżowania, Wydawnictwo Bezdroża popularyzuje przyjazne środowisku formy turystyki, które przyczyniają się do aktywnej ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, wspierają rdzennych mieszkańców regionów i krajów oraz uwrażliwiają turystów na lokalne tradycje i ochronę środowiska naturalnego.

KOD ODPOWIEDZIALNEJ PODRÓŻY

1. Zaplanuj swoją podróż i przygotuj się do niej.

2. Naucz się choćby kilku słów i zwrotów w języku kraju czy regionu, który odwiedzasz.

3. Kupuj lokalne produkty i pamiątki.

4. Korzystaj z usług miejscowych ludzi, tak by jak najwięcej Twoich wydatków wspierało lokalną gospodarkę.

5. Kosztuj miejscowej kuchni, kupuj sezonowe produkty spożywcze na targach i jarmarkach.

6. Szanuj mieszkańców, ich kulturę i tradycje, staraj się nie zwracać na siebie uwagi strojem i zachowaniem zupełnie odmiennym od miejscowych zwyczajów, proś o zgodę, gdy chcesz zrobić komuś zdjęcie.

7. Nie zostawiaj po sobie śmieci, szczególnie w miejscach cennych przyrodniczo i parkach narodowych.

8. Dbaj o dziedzictwo kulturowe, nie zostawiaj po sobie śladu, zwiedzając obiekty zabytkowe i stanowiska archeologiczne.

9. Korzystaj z ekologicznych srodków transportu i komunikacji publicznej.

10. Podróżuj aktywnie i poznawczo !

Oprac. Dominika Zaręba, Wydawnictwo Bezdroża

Oprawę graficzną Kodu Odpowiedzialnej Podróży Wydawnictwa Bezdroża zaprojektowała Emilia Majtka.