Słowacja

Nazwa:
Słowacja
Stolica:
Bratysł‚awa
Główne miasta:
Bratysł‚awa, Koszyce, Preszów, Nitra, Poprad, Bań„ska Bystrzyca, Żylina, Dolny Kubin, Czadca
Graniczy z...
Wę™gry, Austria, Czechy, Polska, Ukraina
Obszar
49 035 km2
Ludność:
5 463 000
Waluta:
euro

stolica:Bratysł‚awa;gl_miasta:Bratysł‚awa, Koszyce, Preszów, Nitra, Poprad, Bań„ska Bystrzyca, Żylina, Dolny Kubin, Czadca;graniczy_z:Wę™gry, Austria, Czechy, Polska, Ukraina;powierzchnia:49 035 km2;ludnosc:5 463 000;waluta:euro

Indeks destynacji