Regulamin

 1. Promocja trwa w okresie: 5.02.2023r. - 14.02.2023r.
 2. Lista książek drukowanych oraz ebooków objętych promocją dostępna jest na stronie: https://bezdroza.pl/promocja-2za1/19.
 3. Promocja dotyczy tylko publikacji drukowanych i ebooków wymienionych na liście. Promocja nie obejmuje książek spoza listy, audiobooków oraz video kursów.
 4. Użytkownik ma do wyboru jedną z dwóch rodzajów zniżki:
  Dobierz drugą książkę gratis w przypadku zakupu dwóch (lub wielokrotności) książek, ebooków lub audiobooków.
  Kupuj solo z rabatem -35% na książki drukowane lub -40% na ebooki w przypadku zakupu tylko jednej książki drukowanej lub tylko jednego ebooka.
  Promocje się nie łączą.
 5. Uczestnikami promocji Dobierz drugą książkę gratis lub kupuj solo z rabatem mogą zostać wszystkie osoby, które w okresie jej trwania dokonają zakupu minimum 2 książek z listy promocyjnej, przez stronę www.bezdroza.pl.
 6. W przypadku skorzystania z opcji Dobierz drugą książkę gratis, uczestnik dodając do koszyka minimum 2 książki z listy promocyjnej najtańszą z nich otrzymuje gratis (kolejność dodania do koszyka nie ma znaczenia). W przypadku dodania do koszyka większej ilości książek niż 2 sztuki, klient otrzymuje gratis co drugą książkę wchodzącą w skład zamówienia, z zastrzeżeniem, że książki otrzymane gratis wybierane są wg kryterium ceny i dotyczą najtańszych pozycji z koszyka. Jeżeli wszystkie książki w koszyku mają równą wartość, uczestnik otrzymuje gratis jedną z nich.
 7. Cena regularna każdej z książek otrzymanych gratis zostanie obniżona w koszyku do 0.00 zł. Uczestnik otrzyma Fakturę VAT, w której niniejszy rabat będzie rozdzielany proporcjonalnie dla każdej pozycji w koszyku.
 8. W przypadku skorzystania z opcji Kupuj solo, uczestnik dodając do koszyka tylko jedną książkę drukowaną i/lub tylko jednego ebooka, otrzymuje na tą pozycję rabat odpowiednio:
  -35% na książkę drukowaną
  i/lub -40% na ebook.
 9. Ostateczna wartość rabatu liczona jest zawsze od ceny detalicznej (okładkowej).
 10. Niniejsza promocja nie łączy się z żadną inną promocją (promocja dnia, przedsprzedaż, kupon rabatowy, wirtualna kasa, zestawy promocyjne).
 11. Niniejsza promocja nie łączy się z tzw. stałym rabatem, o czym uczestnik jest wyraźnie informowany.
 12. Uczestnik może zamówić maksymalnie trzy (3) sztuki tej samej książki drukowanej.
 13. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji i jego treść jest dostępna pod adresem: https://bezdroza.pl/promocja-2za1/19
 14. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do udziału w promocji.
 15. Uczestnik poprzez fakt wzięcia udziału w promocji akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 16. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 5.02.2023r.